Återställning av mödomshinnan – Hymenoplastik

VAD ÄR HYMENOPLASTIK?

Hymenoplastik innebär att reparera och rekonstruera mödomshinnan, det tunna elastiska membranet som vanligen täcker en del av slidöppningen.

Hymen utgör en del av slemhinnan i en vagina som nästan eller delvis täcker en vaginal öppning. Den kan se olika ut för olika kvinnor och ha flera sorters former och tjocklekar. Ruptur uppstår ofta efter det första samlaget men även av andra anledningar.

Anledning till hymenoplastik

Hymenoplastik är lämplig för vuxna kvinnor efter oönskade sexuella övergrepp, våldtäkt eller efter en skada t.ex. i samband med idrott vilket gett efterföljande skador på deras hymen. Dessa fall kan leda till psykiska problem med låg självkänsla och minskat självförtroende.
Reparation av hymen/mödomshinnan utförs oftast av religiösa eller kulturella skäl. I många fall är bristning eller skada på hymen av vilken anledning som helst, en nackdel innan man ingår äktenskap.

Hymenoplastik är ett kirurgisk ingrepp, som tar ungefär 60 minuter och operationen utförs under lokalbedövning och sedering. Stygnen är absorberbara, så det är inte nödvändigt att ta bort dem efter.

De flesta patienterna återhämtar sig helt inom en vecka.
Målet är att kvinnor som har hymen rekonstruktion blöder med nästa episod av vaginalt samlag.
Med den anledningen är det viktigt att undvika aktiviteter som kan påverka hymen, t.ex. användning av tampong, cykling, överdriven stretching eller motion.

Efter operationen

Under de första 24 timmarna kan patienten känna smärta.
Samlag avrådes tills området är helt läkt, vilket tar ungefär 4-6 veckor efter proceduren.