Coolsculpting – Fettfrysning

Vad är Coolsculpting – Fettfrysning?

Fettreducering genom nedkylning kallas cryolipolys eller fettfrysning. Det är en isande kall behandling där fettcellerna kyls ner och långsamt dör genom så kallad apoptos vilket innebär en programmerad celldöd, medan all annan vävnad såsom hud, nerver och muskler inte påverkas alls. Precis som vid en kirurgisk fettsugning är resultatet permanent eftersom cellerna inte bara tömts på sitt innehåll, utan dessutom dött och under en period på 6-12 veckor rensas ur kroppen! De skadade fettcellerna börjar brytas ned och transporteras till levern där de tas hand om och förbränns.

Coolsculpting används i första hand för att reducera fett från magen, höfter, rygg, bh-band, baksida armar och lår.

Under behandlingen appliceras ett speciellt kylmembran över området innan munstycket placeras och aktiveras. Det utvalda området sugs in i munstycket och kyls ner upp till 8 minusgrader i ca 30-40 minuter. I början känner du bara det kraftiga suget och en kylande känsla. Efter några minuter har kylan bedövat området fullständigt och du känner absolut ingenting. Du kan faktiskt i lugn och ro läsa en tidning eller bara vila. Efteråt avlägsnas munstycket och området masseras.

Det går att behandla samma område upp till 3 gånger med 6-8 veckors mellanrum. Det beror helt på hur tjockt fettet är i huden.

Ca 25 % av resultatet syns redan efter 4-6 veckor. Det slutgiltiga resultatet syns först efter ca 3 månader. Redan vid första behandlingen, i de flesta fall, kan man se ca 20-25% fettminskning.

För vilka passar Coolsculpting?

De allra flesta människor kan få en cryolipolysbehandling. Du ska vänta minst 12 månader om du nyligen har opererats på det området du vill behandla. Behandlings området måste vara fritt från skada, infektion eller irritation. Dessutom kan vissa köldrelaterade sjukdomar eller bråck omöjliggöra en fatfreezing. Gravida behandlas inte heller.

Kan man återgå till normala aktiviteter direkt efter en fatfreezing eller coolsculpting?

Fatreezing eller Cryolipolys är en icke-kirurgisk behandling och patienten kan återgå till normala aktiviteter direkt efter behandlingen. Efter genomförd fettreducering med Cryolipolys – fettfrysning, kan risk föreligga i form av rodnader i huden, blåmärken samt tillfälligt känselbortfall. Inga av dessa symtom är permanenta utan försvinner gradvis inom någon eller några veckor.

Konsultation av Coolsculpting

Innan en Coolsculpting genomgår man först en läkarkonsultation. Under konsultationen går man igenom hälsotillstånd, informerar om behandlingen och väljer ut behandlingsområde.

Pris: En applikation 3000 kr, två applikationer 6000kr